KILTA

LNV:N USKOLLISUUDEN KILLAN EMÄNNISTÖ V. 2020

Edessä vas. Kiltamuori Leena Leppäluoto, emännistön varajäsen Maija Syrjäpalo, leikekirjan hoitaja Marjatta Oiva.
takana vas. emännistön varajäsen Sinikka Ilmonen, emännistön muistiinmerkitsijä Sirpa Tuomaala, kiltaäiti Leila Mäkikyrö, killan muistiinmerkitsijä Anita Lithovius, rahakirstun vartija Eira Leskelä ja kiltaemäntä Raija Palsa.
Kuvasta puuttuu päiväkahvitilaisuuksien järjestäjä Marja-Leena Pellikka.

 

 

USKOLLISUUDEN KILTA

 

”KÄVIPÄ TEILLÄ TUURI, KUN OLETTE MUKANA KILTATOIMINNASSA”

Näin aloitti puheensa kansanedustaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Paula Risikko
valtakunnallisilla Kiltapäivillä Helsingissä. Hän toi terveiset liikunta-asioiden tämänhetkisestä
tilanteesta eduskunnassa. Koulutukseen ja liikunnan harrastusmahdollisuuksiin panostetaan ja
nimenomaan kaiken ikäisille. Meillä Limingassa on asiat hyvin, kiitos meidän pääseuran, kunnan ja
yritysten tarjoamat mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan, joissa on kiitettävästi huomioitu
myös ikääntyvät ihmiset.

Tänä vuonna vietetään Kiltatoiminnan 70-vuotisjuhlaa ja teemana on näkyvyyden ja tunnettuuden
lisääminen. Kiltatoiminnan äidin, Kaarina Karin ehdotuksesta perustettiin ensimmäinen kilta v.
1950. LNV:n Uskollisuuden Killan 35-vuotisjuhlaa vietetään keväällä 2021. Kiltojen tarkoituksena
on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Uskollisuuden
Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan.
Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja ajankohtaiset esitelmät. Me
olemme harjoittaneet myös kädentaitoja, siitä tuloksena ”kiltakäädyt”, joita hyödynnämme
asusteena ja apuvälineenä esityksissä.

Meillä Limingassa tapaamiset ovat Jussilassa joka kuukauden viimeisenä torstaina ja
päiväkahvitilaisuudet joka kuukauden toinen maanantai, usein Cafe Lakeudessa. Meidän Killassa
on tällä hetkellä 27 jäsentä ja melkein joka vuosi kutsumme kaksi uutta, vähintään 5 vuotta
Voimisteluliiton seuraan kuulunutta henkilöä joukkoomme.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Meillä on paljon yhteisiä muistoja seuratoiminnasta,
kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä
ystävyyssuhteita. Meidän tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa. Voisiko
tästä vetää johtopäätöksen, että liikunnan harrastaminen tekee myös mielelle hyvää!

Tammikuun vuosikokouksessa allekirjoittanut valittiin uudeksi puheenjohtajaksi, kiltaäidiksi. Sihteeriksi, emännistön muistiinmerkitsijäksi valittiin Sirpa Tuomaala. Olen ollut kiltatoiminnassa
mukana seitsemän vuotta ja nyt oli minun vuoroni ottaa vetovastuu. Kyllä ymmärrän Paula Risikon
viestin, kävipä minullakin tuuri, kun pääsin mukaan toimintaan, jossa tulostavoitteena on vain
yhdessä toimimisesta saatava mielen vireys ja liikunnan ilo.

Yhteistyöterveisin
Leila Mäkikyrö
p. 0400 383 621
leila.makikyro@gmail.com

U-kiltalaisia päiväkahvitilaisuudessa 10.2.2020, aiheena runot ystävyydestä.